تەۋسىيە فىلىم
 • سۇرئەت ۋە ھىسيات 8 - ئۇيغۇرچە
  سۇرئەت ۋە ھىسيات 8 - ئۇيغۇرچە
 • خىسلەتلىك دوكتۇر
  خىسلەتلىك دوكتۇر
 • ئالاھىدە ۋەزىپە
  ئالاھىدە ۋەزىپە
 • جەڭ بۆرىسى - 2
  جەڭ بۆرىسى - 2
 • ئۆمۈچۈك پالۋان 2-3 بۆلۈم
  ئۆمۈچۈك پالۋان 2-3 بۆلۈم
 • ۋەھشى كىت
  ۋەھشى كىت
 • جەڭ بۆرىسى - 2
  جەڭ بۆرىسى - 2
 • ئالۋاستى بىلەن جەڭ
  ئالۋاستى بىلەن جەڭ
 • ئادەم سودىگىرى 1-2بۆلۈم
  ئادەم سودىگىرى 1-2بۆلۈم
 • قىساس ئىلىش
  قىساس ئىلىش
 • قار مەلىكە ۋە ئوۋچى
  قار مەلىكە ۋە ئوۋچى
 • ئۆلۈم پال
  ئۆلۈم پال
  تېخىمۇ كۆپ... ئىتوتلار
 • بىر دانەم
  بىر دانەم
 • دادامغا يېزىلغان خەت
  دادامغا يېزىلغان خەت
 • ئىشخاندىكى ئىشلار
  ئىشخاندىكى ئىشلار
 • ئوۋچى ھېكايىسى
  ئوۋچى ھېكايىسى
 • ئەر ۋە ئايال
  ئەر ۋە ئايال
 • سالامغا بېرىش
  سالامغا بېرىش
 • تۈنجى قار
  تۈنجى قار
 • گۈلۈم ۋە جېنىم
  گۈلۈم ۋە جېنىم
 • مېيىپ - ئابدۇكىرەم ئابلىز ئىتوتلىرى
  مېيىپ - ئابدۇكىرەم ئابلىز ئىتوتلىرى
 • <Biz> گۇرپىسىنىڭ ئىتوتلىرى
  <Biz> گۇرپىسىنىڭ ئىتوتلىرى
يېقىندا يېڭىلانغانلىرى
 • بىر دانەم
 • دادامغا يېزىلغان خەت
 • ئىشخاندىكى ئىشلار
 • ئەر ۋە ئايال
 • سالامغا بېرىش
 • تۈنجى قار
 • مېيىپ - ئابدۇكىرەم ئابلىز ئىتوتلىرى
 • گۈلۈم ۋە جېنىم
 • <Biz> گۇرپىسىنىڭ ئىتوتلىرى
  تېخىمۇ كۆپ... تېلۋىزىيە پروگراممىسى
 • ئانار پىشتى يېڭى فىلىمى - ئانار ئىزلىرى
  ئانار پىشتى يېڭى فىلىمى - ئانار ئىزلىرى
 • تالانت سەھنىسى (47-سان)
  تالانت سەھنىسى (47-سان)
 • شېرىن چۈش 50-سان
  شېرىن چۈش 50-سان
 • يىپەك يولى ساداسى (26-سان) 3-قارار
  يىپەك يولى ساداسى (26-سان) 3-قارار
 • شېرىن چۈش 49-سان
  شېرىن چۈش 49-سان
 • شېرىن چۈش 47-سان
  شېرىن چۈش 47-سان
 • تالانت سەھنىسى45-سان
  تالانت سەھنىسى45-سان
 • شېرىن چۈش45-سان
  شېرىن چۈش45-سان
 • تالانت سەھنىسى44-سان
  تالانت سەھنىسى44-سان
 • يىپەك يولى ساداسى3-قارار23-سان
  يىپەك يولى ساداسى3-قارار23-سان
يېقىندا يېڭىلانغانلىرى
 • ئانار پىشتى يېڭى فىلىمى - ئانار ئىزلىرى
 • تالانت سەھنىسى (47-سان)
 • شېرىن چۈش 50-سان
 • يىپەك يولى ساداسى (26-سان) 3-قارار
 • شېرىن چۈش 49-سان
 • شېرىن چۈش 47-سان
 • تالانت سەھنىسى45-سان
 • شېرىن چۈش45-سان
 • تالانت سەھنىسى44-سان
  تېخىمۇ كۆپ... ۋىدېيۇ  فىلىملەر
 • ئاناركوت-كوت 7-قىسىم: بەخت دېگەن زادى نېمە؟
  ئاناركوت-كوت 7-قىسىم: بەخت دېگەن زادى نېمە؟
 • قەدىمىي شەھەر كۈلكىسى 51-52 قىسىم
  قەدىمىي شەھەر كۈلكىسى 51-52 قىسىم
 • ھېيت كەلدى-قۇربان ھېيتلىق ئەڭ يېڭى مىكرو فېلىم
  ھېيت كەلدى-قۇربان ھېيتلىق ئەڭ يېڭى مىكرو فېلىم
 • توختىما توختى نەگە كەتتى
  توختىما توختى نەگە كەتتى
 • ئانار كوت-كوت 5-قىسىمى
  ئانار كوت-كوت 5-قىسىمى
 • قەدىمىي شەھەر 3-بۆلۈم 10-قىسىم
  قەدىمىي شەھەر 3-بۆلۈم 10-قىسىم
 • ئانار پىشتى يېڭى فىلىمى : ئانار ئىزلىرى
  ئانار پىشتى يېڭى فىلىمى : ئانار ئىزلىرى
 • ئانار پىشتى 4-بۆلۈم 12-قىسىم
  ئانار پىشتى 4-بۆلۈم 12-قىسىم
 • تازنىڭ خىيالى
  تازنىڭ خىيالى
 • ئانار پىشتى 4-بۆلۈم 11-قىسىم
  ئانار پىشتى 4-بۆلۈم 11-قىسىم
يېقىندا يېڭىلانغانلىرى
 • ئاناركوت-كوت 7-قىسىم: بەخت دېگەن زادى نېمە؟
 • قەدىمىي شەھەر كۈلكىسى 51-52 قىسىم
 • ھېيت كەلدى-قۇربان ھېيتلىق ئەڭ يېڭى مىكرو فېلىم
 • توختىما توختى نەگە كەتتى
 • ئانار كوت-كوت 5-قىسىمى
 • قەدىمىي شەھەر 3-بۆلۈم 10-قىسىم
 • ئانار پىشتى يېڭى فىلىمى : ئانار ئىزلىرى
 • ئانار پىشتى 4-بۆلۈم 12-قىسىم
 • تازنىڭ خىيالى
  تېخىمۇ كۆپ... قىزىقارلىق
 • چەتئەلچە قىززىق كۈلكىلەر
  چەتئەلچە قىززىق كۈلكىلەر
 • چەتئەلچە قىززىق كۈلكىلەر
  چەتئەلچە قىززىق كۈلكىلەر
 • چىڭلوڭنىڭ 1 ياشتىن 60 ياشقىچە سۈرەتلىرى
  چىڭلوڭنىڭ 1 ياشتىن 60 ياشقىچە سۈرەتلىرى
 • قىزئوقۇغۇچىلارنىڭ ياتىقىدا مۇشۇنداق ئوينايدىكەن نىمداق قىززىق
  قىزئوقۇغۇچىلارنىڭ ياتىقىدا مۇشۇنداق ئوينايدىكەن نىمداق قىززىق
 • توقتىماي كۈلسىزراس دەيمە - ئاياللارنى كۆتۈرەلمەيدىغان ئەركەكلەر
  توقتىماي كۈلسىزراس دەيمە - ئاياللارنى كۆتۈرەلمەيدىغان ئەركەكلەر
 • نىشانغا ئېلىش
  نىشانغا ئېلىش
 • قىزىقارلىقمىكەن ?
  قىزىقارلىقمىكەن ?
 • ئەڭ يىڭى فىلىم -پۇشايمان
  ئەڭ يىڭى فىلىم -پۇشايمان
 • چۇقۇم كۈرۈڭ
  چۇقۇم كۈرۈڭ
 • ئوباما تانسىنى ۋەششى ئوينايدىكەنغۇ
  ئوباما تانسىنى ۋەششى ئوينايدىكەنغۇ
يېقىندا يېڭىلانغانلىرى
 • چەتئەلچە قىززىق كۈلكىلەر
 • چەتئەلچە قىززىق كۈلكىلەر
 • چىڭلوڭنىڭ 1 ياشتىن 60 ياشقىچە سۈرەتلىرى
 • قىزئوقۇغۇچىلارنىڭ ياتىقىدا مۇشۇنداق ئوينايدىكەن نىمداق قىززىق
 • توقتىماي كۈلسىزراس دەيمە - ئاياللارنى كۆتۈرەلمەيدىغان ئەركەكلەر
 • نىشانغا ئېلىش
 • قىزىقارلىقمىكەن ?
 • ئەڭ يىڭى فىلىم -پۇشايمان
 • چۇقۇم كۈرۈڭ
  تېخىمۇ كۆپ... پىروگراممىلار
 • ئۇلار شۇنداق دەيدۇ 11-سان
  ئۇلار شۇنداق دەيدۇ 11-سان
 • ئەلى قۇربان بىلەن ئۆمىد تۇرسۇن
  ئەلى قۇربان بىلەن ئۆمىد تۇرسۇن
 • ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﯖﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﯩﯔ - ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ ﺋﯧﻨﯩﺮﮔﯩﻴﻪﻟﯩﻚ ﻓﯩﻠﯩﻢ
  ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﯖﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﯩﯔ - ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ ﺋﯧﻨﯩﺮﮔﯩﻴﻪﻟﯩﻚ ﻓﯩﻠﯩﻢ
 • «تەڭرىتاغ سەنئىتى» 11-سان: 1960-يىلى ئىشلەنگەن فىلىم - ئىككى ئەۋلاد
  «تەڭرىتاغ سەنئىتى» 11-سان: 1960-يىلى ئىشلەنگەن فىلىم - ئىككى ئەۋلاد
 • مۇئەللىم كەلدى-ئەلى قۇربان
  مۇئەللىم كەلدى-ئەلى قۇربان
 • ياخشى كەيپىات
  ياخشى كەيپىات
 • جۇشقۇن جۈمەدىن ئاكتىپ ئېنىرگىيەلىك فىلىم
  جۇشقۇن جۈمەدىن ئاكتىپ ئېنىرگىيەلىك فىلىم
 • يۇرتۋازلىق پىسخىكىسى--ئەلى قۇربان
  يۇرتۋازلىق پىسخىكىسى--ئەلى قۇربان
 • ئارزۇيىڭىزنى بەربات قىلىدىغان بەش خىل ئۇسۇل
  ئارزۇيىڭىزنى بەربات قىلىدىغان بەش خىل ئۇسۇل
 •     «ئىنتېرنېت + تەپەككۇر» دولقۇن قادىر يىللىق لېكسىيەسى
      «ئىنتېرنېت + تەپەككۇر» دولقۇن قادىر يىللىق لېكسىيەسى
يېقىندا يېڭىلانغانلىرى
 • ئەلى قۇربان بىلەن ئۆمىد تۇرسۇن
 • ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﯖﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﯩﯔ - ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ ﺋﯧﻨﯩﺮﮔﯩﻴﻪﻟﯩﻚ ﻓﯩﻠﯩﻢ
 • «تەڭرىتاغ سەنئىتى» 11-سان: 1960-يىلى ئىشلەنگەن فىلىم - ئىككى ئەۋلاد
 • مۇئەللىم كەلدى-ئەلى قۇربان
 • ياخشى كەيپىات
 • جۇشقۇن جۈمەدىن ئاكتىپ ئېنىرگىيەلىك فىلىم
 • يۇرتۋازلىق پىسخىكىسى--ئەلى قۇربان
 • تەپەككۇر- ئېنىقسىز دەۋرگە قانداق يۈزلىنىمىز
 • ئەلى مۇئەللىمنىڭ لېكسىيىسىنى كۆرمىگەنلەر كۆرۈۋېلىڭ
  تېخىمۇ كۆپ... ئاجايىپ-غارايىپ
 • ئەرەپچە كىندىك ئۇسۇلى
  ئەرەپچە كىندىك ئۇسۇلى
 • قىزىنى نابۇت قىلغان دادا
  قىزىنى نابۇت قىلغان دادا
 • شاھرۇكخان دۇبەيدە پەيدا بولدى
  شاھرۇكخان دۇبەيدە پەيدا بولدى
 • رۇسىيە نۇسخىدىكى «قىساسكارلار ئىتتىپاقى»نىڭ ئاخىرقى تەشۋىقات فىلىمى ئېلان قىلىندى
  رۇسىيە نۇسخىدىكى «قىساسكارلار ئىتتىپاقى»نىڭ ئاخىرقى تەشۋىقات فىلىمى ئېلان قىلىندى
 • ئوت ماھارىتى-ھىندىستان تالانت سەھنىسى
  ئوت ماھارىتى-ھىندىستان تالانت سەھنىسى
 • بالا تۇغدۇرۇشنى كۆگەن مۇ
  بالا تۇغدۇرۇشنى كۆگەن مۇ
 • ئامىرىكا بۇ فىلىمنى15يىل يۇشۇرۇپ،ئاخىرى بۈگۈن ئاشكارىلىنىپ كەتتى
  ئامىرىكا بۇ فىلىمنى15يىل يۇشۇرۇپ،ئاخىرى بۈگۈن ئاشكارىلىنىپ كەتتى
 • ئۆزىڭىزنىڭ قىممىتىنى بىلەمسىز ؟ تەربىيۋى ئەھمىيتى زور
  ئۆزىڭىزنىڭ قىممىتىنى بىلەمسىز ؟ تەربىيۋى ئەھمىيتى زور
 • ۋەششى پاركورلار
  ۋەششى پاركورلار
 • [ھايات جىلۋىسى] (593-سان) تىببىي ساھەگە بېغىشلانغان قەلب
  [ھايات جىلۋىسى] (593-سان) تىببىي ساھەگە بېغىشلانغان قەلب
يېقىندا يېڭىلانغانلىرى
 • ئەرەپچە كىندىك ئۇسۇلى
 • قىزىنى نابۇت قىلغان دادا
 • شاھرۇكخان دۇبەيدە پەيدا بولدى
 • رۇسىيە نۇسخىدىكى «قىساسكارلار ئىتتىپاقى»نىڭ ئاخىرقى تەشۋىقات فىلىمى ئېلان قىلىندى
 • ئوت ماھارىتى-ھىندىستان تالانت سەھنىسى
 • باخۇبالى فىلىمىنى ئەسلى مۇنداق ئىشلەپتىكەن تىخنىكا دىگەن مانا
 • يۈرەك ئاغزىمغا قاپلاشتى بۇ كۆرنۈشنى كۆرۈپ ھەنىم بولسا ھايات قالدى
 • بۇ ۋەقەگە نىمە دىگۈلۈك ئەجەل كەلسە مەن كەلدىم دىمەيدۇدە
 • چەتئەلدىكى بۇ يىللىق ئەڭ نادىر فىلىملەر جەۋھىرى
  تېخىمۇ كۆپ... ئۈنۋېرسال سەنئەت
 • 2017-يىللىق قۇربان ھېيتلىق سەنئەت كېچىلىكى
  2017-يىللىق قۇربان ھېيتلىق سەنئەت كېچىلىكى
 • ئوكيان ساداسى 15-سان
  ئوكيان ساداسى 15-سان
 • ئادىلجان مەمتىمىن نەخ مەيدان كىچىلىكى
  ئادىلجان مەمتىمىن نەخ مەيدان كىچىلىكى
 • تۈركىيە ئاۋازى
  تۈركىيە ئاۋازى
 • گۇمپا يوگا قىستۇرما ناخشىسى
  گۇمپا يوگا قىستۇرما ناخشىسى
 • تۈركىيە ئاۋازى
  تۈركىيە ئاۋازى
 • چېڭلوڭ«يۇگا گۇمپىسى»تەشۋىقات فىلىمىي
  چېڭلوڭ«يۇگا گۇمپىسى»تەشۋىقات فىلىمىي
 • 5ياشلىق يىگىت فەن بىڭ بىڭنى كۆيدۈرىۋالدى
  5ياشلىق يىگىت فەن بىڭ بىڭنى كۆيدۈرىۋالدى
 • تۈركىيە ئاۋازى 41 بۆلۈم
  تۈركىيە ئاۋازى 41 بۆلۈم
 • ماھىرە ئەمەت --چولپان كەلدى پىروگراممىسىدا
  ماھىرە ئەمەت --چولپان كەلدى پىروگراممىسىدا
يېقىندا يېڭىلانغانلىرى
 • 2017-يىللىق قۇربان ھېيتلىق سەنئەت كېچىلىكى
 • ئوكيان ساداسى 15-سان
 • ئادىلجان مەمتىمىن نەخ مەيدان كىچىلىكى
 • تۈركىيە ئاۋازى
 • گۇمپا يوگا قىستۇرما ناخشىسى
 • تۈركىيە ئاۋازى
 • چېڭلوڭ«يۇگا گۇمپىسى»تەشۋىقات فىلىمىي
 • 5ياشلىق يىگىت فەن بىڭ بىڭنى كۆيدۈرىۋالدى
 • تۈركىيە ئاۋازى 41 بۆلۈم
  تېخىمۇ كۆپ... FLASH ئويۇنلار
 • ھۇجۇمچى ئەسكەر
  ھۇجۇمچى ئەسكەر
 • شاش ماشىنا يىڭى
  شاش ماشىنا يىڭى
 • QQ maxina
  QQ maxina
 • 500 گاڭ تىراكتۇر
  500 گاڭ تىراكتۇر
 • مۇشلاشچى مارىئو
  مۇشلاشچى مارىئو
 • كىيىم كەيدۇرۇش
  كىيىم كەيدۇرۇش
 • چارۋاچىلىق مەيدانى
  چارۋاچىلىق مەيدانى
 • موتو مۇسابىقىسى
  موتو مۇسابىقىسى
 • چامباشچى ۋە مەخلۇق
  چامباشچى ۋە مەخلۇق
 • يورىنىڭ 3 پادىشاھلىق دەۋرىدىكى جېڭى
  يورىنىڭ 3 پادىشاھلىق دەۋرىدىكى جېڭى
يېقىندا يېڭىلانغانلىرى
 • شاش ماشىنا يىڭى
 • QQ maxina
 • 500 گاڭ تىراكتۇر
 • ھۇجۇمچى ئەسكەر
 • مۇشلاشچى مارىئو
 • كىيىم كەيدۇرۇش
 • چارۋاچىلىق مەيدانى
 • موتو مۇسابىقىسى
 • چامباشچى ۋە مەخلۇق
  تېخىمۇ كۆپ... تەنتەربىيە
 • پۇتبول دۇنياسى  20161128-سان
  پۇتبول دۇنياسى  20161128-سان
 • پۇتبول مۇسابىقىسىگە دو تىكىپ قىمار ئوينىغان چوڭ گۇرۇھلار بىتچىت قىلىندى
  پۇتبول مۇسابىقىسىگە دو تىكىپ قىمار ئوينىغان چوڭ گۇرۇھلار بىتچىت قىلىندى
 • شۋېتسىيەVSئىرېلاندىيە
  شۋېتسىيەVSئىرېلاندىيە
 • تۈركىيە VS كرودىيە
  تۈركىيە VS كرودىيە
 • مانچېستېر VS يوۋېنتۇس
  مانچېستېر VS يوۋېنتۇس
 • ئەيىنخوۋېنVS مانچېستېر
  ئەيىنخوۋېنVS مانچېستېر
 • بارىژ سانت گېرمان VS مالمو
  بارىژ سانت گېرمان VS مالمو
 • رىم VS بورىسوف BATE
  رىم VS بورىسوف BATE
 • ئارسېنال VS ئولىنپىياكوس
  ئارسېنال VS ئولىنپىياكوس
 • بارسىلونا VS رىم
  بارسىلونا VS رىم
يېقىندا يېڭىلانغانلىرى
 • پۇتبول دۇنياسى  20161128-سان
 • پۇتبول مۇسابىقىسىگە دو تىكىپ قىمار ئوينىغان چوڭ گۇرۇھلار بىتچىت قىلىندى
 • شۋېتسىيەVSئىرېلاندىيە
 • تۈركىيە VS كرودىيە
 • مانچېستېر VS يوۋېنتۇس
 • ئەيىنخوۋېنVS مانچېستېر
 • بارىژ سانت گېرمان VS مالمو
 • رىم VS بورىسوف BATE
 • ئارسېنال VS ئولىنپىياكوس
  تېخىمۇ كۆپ... ئەركىن بوكىس
 • پالۋان كەلدى 3-سان
  پالۋان كەلدى 3-سان
 • قانات ئىسلام روبىنسوننىKO قىلىۋەتتى
  قانات ئىسلام روبىنسوننىKO قىلىۋەتتى
 • پالۋان كەلدى 2-1سان
  پالۋان كەلدى 2-1سان
 • پالۋان كەلدى
  پالۋان كەلدى
 • دۇنياۋى مۇسابىقىلەردىكى ئون چوڭ جېدەل
  دۇنياۋى مۇسابىقىلەردىكى ئون چوڭ جېدەل
 • بوكاۋ vs تىيەنشىن
  بوكاۋ vs تىيەنشىن
 • WWE20170107 ME
  WWE20170107 ME
 • ROH 20161231
  ROH 20161231
 • WWE RAW 20170103
  WWE RAW 20170103
 • UFC 206 PPV Holloway vs Pettis
  UFC 206 PPV Holloway vs Pettis
يېقىندا يېڭىلانغانلىرى
 • پالۋان كەلدى 3-سان
 • قانات ئىسلام روبىنسوننىKO قىلىۋەتتى
 • پالۋان كەلدى 2-1سان
 • پالۋان كەلدى
 • دۇنياۋى مۇسابىقىلەردىكى ئون چوڭ جېدەل
 • بوكاۋ vs تىيەنشىن
 • WWE20170107 ME
 • ROH 20161231
 • WWE RAW 20170103
×
ezdax
Powered by PHPvod 2.6 Standard